Úvodní stránka  /  Výrobky  /  Parkovací systémy  /  Terminály

Vjezdové a výjezdové terminály

Vjezdový terminál

terminál

Vjezdový terminál je určen pro výdej jednorázových parkovacích karet a je umístěn na vjezdu do parkovacího objektu. Terminál může vydávat karty s čárovým kódem nebo papírové karty s magnetickým proužkem pro možnost čtení všemi směry. Výdej jednorázového parkovacího lístku je podmíněn přítomností vozidla u stojanu (kontrolováno indukčním detektorem). Po odebrání karty je dán pokyn k otevření vjezdové závory. Plné zatížení terminálu odpovídá 500 ks vydaných parkovacích karet za 1 hodinu. Na čelní stěně terminálu je možné umístit také čtečku ke čtení bezkontaktních čipových karet.

 

Výjezdový terminál

Výjezdový terminál je určen pro kontrolu vyjíždějících vozidel a je umístěn na výjezdu z parkoviště. Jednorázové parkovací karty jsou ověřeny po vložení do čtečky terminálu. Tato čtečka může být vsunovací nebo motorová, v tomto případě pak mohou být použité karty pohlcovány, aby nedocházelo k jejich odhazování na komunikaci. Na stojanu může být instalována také čtečka bezkontaktních karet pro abonentní uživatele.

 

Kontaktujte nás!

*

*

*