Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Automatická parkovací závora RB 36

Parkovací závora RB36
Automatická závora typu RB46

Závoru RB 36 lze využít v soukromých i průmyslových prostorech se střední až vyšší intenzitou provozu. Parkovací závora je vyrobena z odolné konstrukce a zajišťuje spolehlivý provoz. Délku ramene je v rozmezí 3 - 6 metrů. Rychlost pohybu je 3-5 sekund. Rameno je vyváženo pomocí tlačné pružiny a při nárazu na překážku se automaticky vrací do vertikální polohy.

Skříň, která obsahuje motor je ošetřena povrchovou úpravou, která snižuje riziko poškození např. poškrábání. Firma AS Parking Vám nabízí možnost výběru barvy skříně dle individuálních potřeb. 

Technické specifikace

 • Délka ramene do 6 m.
 • Nastavitelná rychlost pohybu 3-5 s, podle délky ramene 
 • Nouzové odblokování ručním kolečkem.
 • Jednoduchá úprava na levé nebo pravé provedení.
 • Rozsáhlé příslušenství:
  • sklápěcí záclonky
  • rameno s protinárazovou gumou nebo osvětlením
  • pevná nebo pohyblivá podpěra ramena

Ke stažení k produktu Automatická parkovací závora RB 36

Další obrázky

Nezávazná poptávka či dotaz na Automatická parkovací závora RB 36

Často se nás ptáte

 

Jaké typy automatických závor AS Parking nabízí?

AS Parking rozděluje své závory na dva typy:

 • Automatické a parkovací závory jsou přizpůsobeny na standardní vjezdy a jsou určeny pro málo i vysoce frekventovaný provoz. Rozměrově jsou to spíše menší zařízení s kratším ramenem, zato s rychlejší mechanikou na zvednutí.
 • Průmyslové vjezdové závory najdou nejčastěji využití v průmyslových a firemních objektech, typicky zaměřených na skladování zboží nebo logistiku. Tyto závory mají delší rameno a disponují pevnějším a robustnějším kloubem, který zajišťuje zvedání závory.
 

Kde se nejčastěji využívají automatické závory?

Na závory narazíte v podstatě kdekoliv, kde je potřeba kontrolovat vjezd dopravních prostředků do objektu či areálu. Zpravidla nejčastěji se s nimi setkáte jako součást větších automatických parkovacích systémů, typicky:

 • na parkovištích obchodních a nákupních center,
 • v parkovacích domech,
 • na veřejných parkovištích,
 • na parkovištích kulturních či sportovních center.

Jako samostatné závory se mohou objevit na parkovištích soukromých firem, kancelářských budov, poblíž paneláků či bytových domů, ale také třeba na málo vytížených příjezdových či lesních cestách.

Průmyslové závory pak slouží především v objektech s průmyslovým využitím, např. ve skladištích a logistických centrech, kde nadměrně velká a dlouhá vozidla (kamiony, tahače s návěsem) vyžadují odpovídající závory s obzvlášť dlouhým ramenem.

 

Jaká je cena parkovací závory?

Bohužel neexistuje jednotný ceník s veškerými cenami automatických závor od AS Parking. Konkrétní cena se tvoří vždy podle přání a požadavků klienta a následně podle námi navrhovaného řešení. Záleží přitom na několika faktorech, jako je:

 • typ závory,
 • rychlost a délka ramene,
 • nároky na vytížení,
 • další využité prvky (např. signální LED světla)
 • apod.

Cena se tedy tvoří vždy na míru klientovi podle toho, jakou konfiguraci si navolí.

 

Na co je nutné myslet při instalaci parkovací závory?

Při výběru a instalaci parkovacích závor je potřeba především zohlednit místní podmínky, a to kvůli pohybu lidí a aut v prostoru, kde se zvedají ramena závor. Přestože by se totiž mohlo zdát, že kritické je křížení projíždějících vozidel a procházejících osob, ve skutečnosti je to spíše možnost střetu pěších s otevírajícím nebo zavírajícím se ramenem závory (problémem je, že procházející člověk často vnímá projíždějící vozidlo, ale pohyb závory většinou už ne, kvůli čemuž pak dochází k nebezpečným momentům).

Proto během návrhu, následné realizace a instalace závor k těmto faktorům přihlížíme a vnímáme celou situaci komplexně. Zpravidla eliminujeme (pokud je to možné) směřování pěších od projíždějících vozidel, a tedy i závor. Samozřejmě konzultujeme s klientem celkovou dopravní situaci, na základě našich zkušeností mu navrhneme optimální řešení do každé situace a v případě zájmu mu rádi vysvětlíme vlastnosti či nedostatky jiných variant.

 

Proč nemůže být dlouhá závora zároveň rychlá?

S delším ramenem se snižuje rychlost závory, protože je nutné přihlédnout nejen ke zvyšujícím se mechanickým nárokům, ale také k vyšší možnosti kolize pohybujícího se ramena s projíždějícími vozidly nebo procházejícími osobami.

V zásadě zde tedy platí nepřímá úměra – čím je rameno delší, tím je automatická závora pomalejší a naopak: 

 

Kde se používají vysokorychlostní automatické závory?

Parkovací závory s vysokou rychlostí zdvihu se využívají především tam, kde je nutné zajistit co nejvyšší počet odbavených vozidel za co nejkratší dobu (typicky na parkovištích obchodních center či větších supermarketů, parkovacích domů nebo v zabydlenějších městských částech).

 

Jaké bezpečnostní prvky se využívají na závorách u běžných parkovacích závor?

Prakticky se u závor na parkoviště téměř výhradně využívají indukční detektory a indukční smyčky, které pomáhají zjišťovat přítomnost vozidla. Jejich správným umístěním lze jednoduše detekovat, zda auto stojí před závorou, přímo pod závorou nebo za závorou, díky čemuž se dá velmi efektivně zamezit jakýmkoliv nehodám.

K indukčním detektorům se dají doplnit bezpečnostní fotočlánky, nicméně tyto prvky se v parkovacích systémech kombinují minimálně, protože zde hrozí možnost zneužití a manipulace se závorami.

Vhodné řešení se samozřejmě liší místo od místa a parkoviště od parkoviště. V případě indukčních smyček je výhodnější odhalit kritické momenty dopředu, protože se instalují do země a dílčí změny se pak hůře dodělávají. Doporučujeme klientům konzultovat celou realizaci s námi, kde díky našim dlouholetým zkušenostem navrhneme nejlepší možné řešení.

 

Jaké bezpečnostní prvky se využívají pro velké, průmyslové závory (s délkou ramene 5/6/8/10/12 metrů)?

Pro průmyslové závory se zpravidla volí kombinace indukčních smyček a detektorů ve spojení s bezpečnostními fotočlánky rozmístěnými v různých vzdálenostech od závory, což pomáhá detekci delších vozidel (běžně větší dodávky, tahače s návěsy, kamiony). Pro každý směr (vjezd i výjezd) prvky zdvojujeme, aby nedošlo k náhodnému spuštění závor a poškození jak automatického systému, tak vozidel.

Poptávka / Zpráva