Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Parkovací a vjezdové automatické závory

Parkovací a vjezdové automatické závory vám pomohou s přesnou kontrolou vjezdu a výjezdu vozidel. Rozšířené funkce vjezdových závor oceníte nejen pro zabezpečení privátních ploch, ale i k omezení počtu vozů na veřejných místech jakými jsou parkoviště nebo parkovací domy. Automatické závory mohou být doplněný o bezpečnostní prvky nebo parkovací systémy vč. pokladny nebo vjezdovými a výjezdovými terminály. Jakožto výrobce parkovacích a vjezdových závor vám dokážeme garantovat nejen řešení na míru, ale také prvotřídní provedení a hlavně brzký termín dodávky. Automatické parkovací a vjezdové závory umíme opatřit různými rozšiřujícími technologiemi ve spojení s terminály. Řeč je například o technologii inteligentního dálkového ovládání apod.

Automatická parkovací závora PARK

Automatická závora PARK
Automatická závora na parkoviště typu PARK

Automatická parkovací závora PARK se skládá ze skříně s elektromechanickým pohonem a ramenem. Pohon je vybaven kvalitním motorem s integrovanou převodovkou.

Skříň je vyrobena z ocelového plechu a je ošetřená kataforézním nátěrem a barvou ze vzorníku RAL. Nátěr chrání skříň před drobným poškozením jako je odlupování či poškrábání.

Rameno má délku 3 — 5 metrů. Závora je tedy vhodná pro kontrolu průjezdu osobních a nákladních vozidel. Rychlost pohybu je nastavitelná, lze ji upravit dle individuálních potřeb (s přihlédnutím na délku ramene). Detekce pohybu ramene je zde vyřešena pomocí enkodéru bez koncových spínačů. 

Technické specifikace

 • Délka ramene:  3 m - 5 m                                                                
 • Rychlost pohybu:  0,8-4 sec. volitelně dle délka ramene
 • Automatické odblokování v případě výpadku napájení
 • Intenzita provozu 10.000 cyklů/24h
 • Řídící jednotka s frekvenčním měničem
 • MCBF: (počet cyklů bez poruchy) 7.000.000 cyklů
 • Rozsáhlé příslušenství:
  • pevná podpěra s elektromagnetickým zámkem
  • sklápěcí záclonky
  • rameno s protinárazovou gumou nebo osvětlením
  • vylamovací rameno

Bližší specifikaci můžete najít v dokumentu k produktu.

Ke stažení k produktu Automatická parkovací závora PARK

Další obrázky

Nezávazná poptávka či dotaz na Automatická parkovací závora PARK

Automatická parkovací závora PARK-S

Parkovací závora PARK–S
Automatická parkovací závora PARK-S

Vjezdová parkovací závora PARK-S pro kontrolu průjezdu vozidel, skvěle doplňuje parkovací systémy jako jsou automatické pokladny nebo vjezdové a výjezdové terminály. Výhodou oproti klasické závoře PARK je integrovaný LED semafor.

Parkovací závora obsahuje rameno s délkou 3 — 6 metrů a nastavitelnou rychlostí 0,8 — 4 sekundy. Plynulý pohyb ramena zajišťuje řídící jednotka s frekvenčním měničem. Rameno má reverz pohybu v případě nárazu na překážku. Vyrábí levé nebo pravé provedení.

Elektromechanický pohon se speciálním motorem se nachází uvnitř skříně, do které je umožněn přístup skrz odnímatelné víko. Skříň je vyrobena z ocelové konstrukce a je opatřena kataforézním nátěrem a barevným nátěrem z RAL vzorníku.

Technické specifikace

 • Délka ramene      3 m - 6 m                                                                
 • Rychlost pohybu  0,8-4 sec. volitelně podle délky ramene
 • Integrovaný LED semafor
 • Automatické odblokování v případě výpadku napájení
 • Intenzita provozu 10.000 cyklů/24h
 • Řídící jednotka s frekvenčním měničem
 • MCBF: (počet cyklů bez poruchy) 7.000.000 cyklů
 • Rozsáhlé příslušenství:
  • pevná podpěra s elektromagnetickým zámkem
  • sklápěcí záclonky
  • rameno s protinárazovou gumou nebo osvětlením
  • vylamovací rameno

Ke stažení k produktu Automatická parkovací závora PARK-S

Další obrázky

Videa

Nezávazná poptávka či dotaz na Automatická parkovací závora PARK-S

Automatická parkovací závora RB 36

Parkovací závora RB36
Automatická závora typu RB46

Závoru RB 36 lze využít v soukromých i průmyslových prostorech se střední až vyšší intenzitou provozu. Parkovací závora je vyrobena z odolné konstrukce a zajišťuje spolehlivý provoz. Délku ramene je v rozmezí 3 - 6 metrů. Rychlost pohybu je 3-5 sekund. Rameno je vyváženo pomocí tlačné pružiny a při nárazu na překážku se automaticky vrací do vertikální polohy.

Skříň, která obsahuje motor je ošetřena povrchovou úpravou, která snižuje riziko poškození např. poškrábání. Firma AS Parking Vám nabízí možnost výběru barvy skříně dle individuálních potřeb. 

Technické specifikace

 • Délka ramene do 6 m.
 • Nastavitelná rychlost pohybu 3-5 s, podle délky ramene 
 • Nouzové odblokování ručním kolečkem.
 • Jednoduchá úprava na levé nebo pravé provedení.
 • Rozsáhlé příslušenství:
  • sklápěcí záclonky
  • rameno s protinárazovou gumou nebo osvětlením
  • pevná nebo pohyblivá podpěra ramena

Ke stažení k produktu Automatická parkovací závora RB 36

Další obrázky

Nezávazná poptávka či dotaz na Automatická parkovací závora RB 36

Často se nás ptáte

 

Jaké typy automatických závor AS Parking nabízí?

AS Parking rozděluje své závory na dva typy:

 • Automatické a parkovací závory jsou přizpůsobeny na standardní vjezdy a jsou určeny pro málo i vysoce frekventovaný provoz. Rozměrově jsou to spíše menší zařízení s kratším ramenem, zato s rychlejší mechanikou na zvednutí.
 • Průmyslové vjezdové závory najdou nejčastěji využití v průmyslových a firemních objektech, typicky zaměřených na skladování zboží nebo logistiku. Tyto závory mají delší rameno a disponují pevnějším a robustnějším kloubem, který zajišťuje zvedání závory.
 

Kde se nejčastěji využívají automatické závory?

Na závory narazíte v podstatě kdekoliv, kde je potřeba kontrolovat vjezd dopravních prostředků do objektu či areálu. Zpravidla nejčastěji se s nimi setkáte jako součást větších automatických parkovacích systémů, typicky:

 • na parkovištích obchodních a nákupních center,
 • v parkovacích domech,
 • na veřejných parkovištích,
 • na parkovištích kulturních či sportovních center.

Jako samostatné závory se mohou objevit na parkovištích soukromých firem, kancelářských budov, poblíž paneláků či bytových domů, ale také třeba na málo vytížených příjezdových či lesních cestách.

Průmyslové závory pak slouží především v objektech s průmyslovým využitím, např. ve skladištích a logistických centrech, kde nadměrně velká a dlouhá vozidla (kamiony, tahače s návěsem) vyžadují odpovídající závory s obzvlášť dlouhým ramenem.

 

Jaká je cena parkovací závory?

Bohužel neexistuje jednotný ceník s veškerými cenami automatických závor od AS Parking. Konkrétní cena se tvoří vždy podle přání a požadavků klienta a následně podle námi navrhovaného řešení. Záleží přitom na několika faktorech, jako je:

 • typ závory,
 • rychlost a délka ramene,
 • nároky na vytížení,
 • další využité prvky (např. signální LED světla)
 • apod.

Cena se tedy tvoří vždy na míru klientovi podle toho, jakou konfiguraci si navolí.

 

Na co je nutné myslet při instalaci parkovací závory?

Při výběru a instalaci parkovacích závor je potřeba především zohlednit místní podmínky, a to kvůli pohybu lidí a aut v prostoru, kde se zvedají ramena závor. Přestože by se totiž mohlo zdát, že kritické je křížení projíždějících vozidel a procházejících osob, ve skutečnosti je to spíše možnost střetu pěších s otevírajícím nebo zavírajícím se ramenem závory (problémem je, že procházející člověk často vnímá projíždějící vozidlo, ale pohyb závory většinou už ne, kvůli čemuž pak dochází k nebezpečným momentům).

Proto během návrhu, následné realizace a instalace závor k těmto faktorům přihlížíme a vnímáme celou situaci komplexně. Zpravidla eliminujeme (pokud je to možné) směřování pěších od projíždějících vozidel, a tedy i závor. Samozřejmě konzultujeme s klientem celkovou dopravní situaci, na základě našich zkušeností mu navrhneme optimální řešení do každé situace a v případě zájmu mu rádi vysvětlíme vlastnosti či nedostatky jiných variant.

 

Proč nemůže být dlouhá závora zároveň rychlá?

S delším ramenem se snižuje rychlost závory, protože je nutné přihlédnout nejen ke zvyšujícím se mechanickým nárokům, ale také k vyšší možnosti kolize pohybujícího se ramena s projíždějícími vozidly nebo procházejícími osobami.

V zásadě zde tedy platí nepřímá úměra – čím je rameno delší, tím je automatická závora pomalejší a naopak: 

 

Kde se používají vysokorychlostní automatické závory?

Parkovací závory s vysokou rychlostí zdvihu se využívají především tam, kde je nutné zajistit co nejvyšší počet odbavených vozidel za co nejkratší dobu (typicky na parkovištích obchodních center či větších supermarketů, parkovacích domů nebo v zabydlenějších městských částech).

 

Jaké bezpečnostní prvky se využívají na závorách u běžných parkovacích závor?

Prakticky se u závor na parkoviště téměř výhradně využívají indukční detektory a indukční smyčky, které pomáhají zjišťovat přítomnost vozidla. Jejich správným umístěním lze jednoduše detekovat, zda auto stojí před závorou, přímo pod závorou nebo za závorou, díky čemuž se dá velmi efektivně zamezit jakýmkoliv nehodám.

K indukčním detektorům se dají doplnit bezpečnostní fotočlánky, nicméně tyto prvky se v parkovacích systémech kombinují minimálně, protože zde hrozí možnost zneužití a manipulace se závorami.

Vhodné řešení se samozřejmě liší místo od místa a parkoviště od parkoviště. V případě indukčních smyček je výhodnější odhalit kritické momenty dopředu, protože se instalují do země a dílčí změny se pak hůře dodělávají. Doporučujeme klientům konzultovat celou realizaci s námi, kde díky našim dlouholetým zkušenostem navrhneme nejlepší možné řešení.

 

Jaké bezpečnostní prvky se využívají pro velké, průmyslové závory (s délkou ramene 5/6/8/10/12 metrů)?

Pro průmyslové závory se zpravidla volí kombinace indukčních smyček a detektorů ve spojení s bezpečnostními fotočlánky rozmístěnými v různých vzdálenostech od závory, což pomáhá detekci delších vozidel (běžně větší dodávky, tahače s návěsy, kamiony). Pro každý směr (vjezd i výjezd) prvky zdvojujeme, aby nedošlo k náhodnému spuštění závor a poškození jak automatického systému, tak vozidel.

Parametry automatických závor

V našem sortimentu najdete automatické i manuální parkovací závory různých typů. Všechny vjezdové závory jsou vyrobeny z kvalitního a odolného materiálu. Parkovací závory se liší délkou a typem závory. U automatických závor se délka ramene pohybuje od tří do šesti metrů. K dispozici je také manuální závora s délkou až 8 metrů nebo řetězová závora. Automatické vstupní závory lze vybírat také na základě rychlosti pohybu či dalšího příslušenství. Parkovací závory s rychlostí pohybu do 4 sekund jsou ideální na místa s vysokou hustotou provozu. Řídící měniče umožňují nastavit frekvenci pohybu pro danou automatickou závoru.

Automatické závory PARK a PARK-S jsou vybaveny možností automatického odblokování v případě výpadku elektřiny. PARK-S automatická závora disponuje integrovaným LED semaforem, který jasně ukazuje povolení k vjezdu.

Proč automatické závory od AS Parking? 

 1. Používáme osvědčené a odolné materiály, které minimalizují poruchovost a zajišťují dlouhodobou životnost automatických závor a parkovacích systémů.
 2. Automatické závory vám odborně namontujeme.
 3. K zákazníkům přistupujeme vždy individuálně a hledáme nejlepší řešení právě pro ně.
 4. Při výběru nejvhodnějšího řešení pro parkovací závory určitě využijete náš odborný projekční servis a poradenství.

V naší nabídce najdete také parkovací pokladny, výsuvné sloupy nebo bezpečnostní bariéry

V případě zájmu o služby výroby a montáže automatických závor nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám předložíme nezávazný návrh řešení pro vaše parkoviště nebo příjezdovou cestu.

Jak vybírat automatickou závoru

Ať už se rozhodujete pro automatickou závoru do firmy, na parkoviště nebo pro soukromé využití, měli byste se rozhodovat především podle těchto parametrů:

 • Délka automatické závory: Naše automatické závory obvykle vyrábíme v délce 3 - 12 metrů. 
 • Rychlost pohybu a životnost automatických vjezdových závor: Rychlejší vjezdová závora je pro vytížená místa lepší volbou. 
 • Možnost volby příslušenství: Vjezdové závory lze doplnit bezpečnostními prvky dle typu použití.
 • Možnost odblokování závory v případě potřeby: Můžete si vybrat mezi automatickým a manuálním odblokováním.

U každé automatické závory si můžete prohlédnout i tzv. datasheet s veškerými informacemi včetně podrobných rozměrů. Vyberte si vyhovující závoru na parkoviště nebo vjezdovou závoru do areálu ještě dnes a přidejte se k našim spokojeným zákazníkům. 

Chci automatickou závoru od AS Parking

Jsme rádi, že jste se rozhodli právě pro nás. Zašlete nám nezávaznou poptávku na konkrétní závoru nebo závory nebo nás kontaktujte telefonicky (+420 515 536 385) či e-mailem (asparking@asparking.cz) a nechte si navrhnout závoru na parkoviště či kamkoliv jinam na míru. Dle vašeho přání můžeme vybranou automatickou závoru zkombinovat s našimi parkovacími systémy.

Automatické, parkovací závory – cena

Cenu parkovacích závor je problematické určit tak, aby byla jednotná a platná na jakoukoliv realizaci. Důvodem je to, že cena je vždy vytvářena konkrétnímu klientovi přesně na míru, a to na základě jeho požadavků a zvolené konfigurace.

Pro představu: K jednoduchému systému na vjezd do zahrádkářské kolonie, kde projede za den jen několik pár aut, postačí úplně základní závora bez speciálních komponentů. Zato frekventovaný parkovací systém o dvou závorách u velmi vytíženého supermarketu nedaleko centra vyžaduje mnohem vyšší nároky:

 • četnost průjezdu bude mnohonásobně vyšší;
 • kvůli větší vytíženosti se zařízení více zahřívá, a proto je potřeba využít správné komponenty;
 • k plynulému odbavení vozidel bez čekání je potřeba rychlejší mechanika zvedání;
 • delší rameno (např. u průmyslových závor) vyžaduje robustnější skříň a více vyvažovacích pružin;
 • k jednoduché evidenci aut, ale i kvůli lepšímu komfortu pro zákazníka lze parkoviště doplnit o další systémy (např. zařízení na rozpoznávání registračních značek);
 • s větším zatížením jsou potřeba také častější kontroly a servis.

Cena automatických závor se odvíjí od konfigurace

Tyto požadavky a nároky na závory lze vyřešit použitím vhodných a vyspělých komponentů a technologií od AS Parking. V základních nastaveních našich závor, které jsou aplikovány na většinu parkovacích systémů, by byly speciální díly nadbytečné a cena parkovacích závor by šla zbytečně nahoru.

Avšak do sofistikovanějších, frekventovanějších a náročnějších prostředí nabízejí tato vylepšení maximálně plynulé, automatické a hlavně bezstarostné používání. Cena automatických závor je v těchto složitějších konfiguracích logicky vyšší, protože odpovídá vyššímu zatížení a nárokům.

Vždy tedy záleží na konkrétním klientovi, na jeho požadavcích na závoru (popřípadě na celý parkovací systém) a jeho výběru dílů. V AS Parking se našim zákazníkům vždy snažíme vyjít vstříc – navrhneme odpovídající řešení s ohledem na zátěž závory, prostředí, finanční možnosti a sestavíme vám výhodnou cenu automatické závory.

Ke zjištění ceny za parkovací závory nás kontaktujte

Plánujete nainstalovat si do svého areálu nebo objektu parkovací systém, ale nevíte, na kolik by vás to vyšlo? Kontaktujte nás a nechte si vytvořit ceník za vjezdové závory přímo na míru. Vyplňte a odešlete formulář, napište nám e-mail asparking@asparking.cz nebo zavolejte na +420 515 536 385. Rádi vám vytvoříme cenovou nabídku přesně na míru a uděláme první krok k vyřešení kontroly vašeho parkoviště.

Kdo je s našimi vjezdovými závorami spokojen?

Za dobu svého působení na českém trhu jsme zrealizovali již stovky automatických závor, vjezdových závor, parkovacích závor a dalších přístupových a parkovacích systému po celé České republice.

Naše vjezdová závora hlídá například vjezd do areálu Nemocnice Nový Jičín, naše výjezdové i vjezdové závory a další systémy potkáte i v brněnské Nemocnici u sv. Anny. Na závoru na parkoviště AS Parking narazíte také třeba u hotelu Vista Dolní Morava nebo v brněnském obchodním centru Albert Vídeňská


Prohlédněte si naše další realizace parkovacích a vjezdových závor a kontaktujte nás se svojí poptávkou – umíme vyrobit závoru na míru pro každého.

--------------

Specifikace produktů v této kategorii: vjezdové závory, automatické závory, automatické závorové systémy, parkovací závory, vjezdová závora.

 

Vybrané reference

Poptávka / Zpráva