Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Průmyslové závory a parkovací systém logistického centra

Sofistikovaný systém na parkoviště u logistického centra Panattoni Park, v němž jsme využili různých typů průmyslových závor a automatických systémů na vjezd do areálu.

Pro rozsáhlý logistický areál nadnárodní firmy Panattoni jsme v AS Parking udělali na míru vytvořený projekt. Poměrně velký objekt vyžadoval využití celkem 4 závor na parkoviště dvou různých typů, a to:

  • průmyslová závora s kratším ramenem RB48;
  • průmyslová závora s delším a pevnějším ramenem RB53.

U vjezdu přímo do centra jsme nainstalovali kompletní parkovací systém s vjezdovým a výjezdovým terminálem, zařízením na rozpoznávání SPZ a samozřejmě dvě parkovací závory v sytě žlutých a dobře viditelných barvách. Pro pohodlí kamionistů jsme vstupní terminál vyzvedli do výše oken kamionů tak, aby byl vjezd co nejvíce pohodlný.

Vedlejší parkoviště jsme osadili dvěma průmyslovými závorami s delším ramenem, který zároveň vyžaduje silnější kloub.

Pro maximální bezpečnost před nežadoucím spadnutím závory jsme k oběma systémům připojili zařízení na detekci vozidel před i za závoru. 

Konfigurace

  • 2x průmyslová závora RB48
  • 2x průmyslová závora RB53
  • 3 vjezdový terminál na parkoviště
  • systém na rozpoznávání registračních značek

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Panattoni Park
Rok realizace:2022
Město:Zdice
Kraj:Středočeský kraj
Kategorie:Průmyslové vjezdové závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Rozpoznávání registračních značek, Parkovací, vjezdové a automatické závory
Produkty:Průmyslová vjezdová závora RB 48, Průmyslová vjezdová závora RB53, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, ANPR rozpoznávač registračních značek
Průmyslové závory RB48 jako součást parkovacího systému
U vjezdu do logistického centra je nainstalovaný parkovací systém s parkovacími terminály, závorami a systémem k rozpoznávání SPZ.
Vjezdový terminál s průmyslovými závora do logistického centra
Vjezdový terminál jsme vyrobili dvouúrovňový tak, aby se do areálu vjíždělo pohodlně jak autům, tak i kamionům.
Průmyslové závory RB53 s delším ramenem a silnějším kloubem na vjezdu na parkoviště
U vjezdu na přilehlé parkoviště jsme nainstalovali závory s delším ramenem, což zároveň vyžaduje silnější kloub.
Detailní pohled na výjezdovou závoru RB53
Průmyslová závora RB53 na výjezdu z parkoviště s detektory na přítomnost vozidel zabraňující neočekávanému spadnutí závory.
Parkovací systém s dlouhými průmyslovými závorami RB53
Oba parkovací systémy lze na sebe navzájem propojit a umožnit tak jednoduchý vjezd do areálu i na parkoviště oprávněným vozům.
Celistvý pohled na parkovací systém logistického centra DSV
Před i za vjezdem do areálu jsou zařízení na detekování kamionů, takže závora se znenadání nezavře a nepoškodí jak parkovací systém, tak projíždějící vozidla.
Průmyslové závory napojené na systém rozpoznávání registračních značek
Rozpoznávač SPZ ještě urychluje celý proces průjezdu parkovacím systémem a umožňuje téměř automatické zvednutí průmyslové závory.
Průmyslové závory AS Parking ve vjezdu na parkoviště u logistického centra
Silné kluby průmyslové závory RB53 pomáhají při automatickém zvedání prodlouženého ramene u velmi širokých průjezdů.

Místo realizace