Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Parkovací systém pro regulaci aut u nemocnice

Základní parkovací systém se dvěma automatickými závorami, vjezdovým a výjezdovým terminál a automatickou pokladnou.

Epidemiologická situace způsobená covidem-19 na začátku roku 2020 vyvolava zvýšení počtu návštěvníků v nemocnici v Novém Jičíně. Nové podmínky si vyžadovaly koordinaci pohybu vozidel a počtu parkovacích míst v jejím areálu, a to hlavně v co nejkratší době.

Proto jsme v areálu novojičínské nemocnice nainstalovali parkovací závory na vjezd i výjezd, k nim příslušné ovládací terminály vydávající/skenující parkovací lístky. Dovnitř do budovy byla umístěna samoobslužná pokladna sloužící k placení poplatků za parkování.

Díky speciální úpravě softwaru jsme rozlišili vstup pacientů a návštěvníků od zaměstnanců, třeba vozidel rychlé záchranné služby.

Celým tímto řešením se podařilo zefektivnít řízení provozu v areálu nemocnice v Novém Jičíně. Provozovatel se o řízení parkoviště nemusí téměř starat, pro zaměstnance nemocnice je nyní průjezd výrazně pohodlnější a automatický, stejně tak i pro návštěvníky, kteří jsou zároveň lépe informovaní o počtu dostupných míst pro parkování vozidel.

Konfigurace

  • 2x automatická parkovací závora
  • 1x vjezdový terminál
  • 1x výjezdový terminál
  • 1x automatická pokladna

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Nemocnice AGEL Nový Jičín
Rok realizace:2020
Město:Nový Jičín
Kraj:Moravskoslezský kraj
Kategorie:Parkovací a vjezdové automatické závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Automatické a obslužné parkovací pokladny
Produkty:Automatická parkovací závora PARK-S, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, Automatická parkovací pokladna
Klasický parkovací systém ke kontrole aut
Parkovací systém se dvěma závorami, výjezdovým a vjezdovým terminálem a automatickou pokladnou
Parkovací systém v klidovém stavu se sklopenými závorami
Automatické závory jsou během neaktivity sklopené, čekají na příjezd automobilu a zmáčknutí tlačítka na vjezdovém terminálu.
Parkovací závory regulují vjezd do nemocnice
Vjezdová i výjezdová závora fungují nezávisle na sobě. Jedním směrem může auto vjet do nemocničního areálu, zatímco druhým z něj může vyjet.

Místo realizace