Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Parkovací systém s několika vjezdy a výjezdy u nemocnice

Zajistili jsme komplexní parkovací systém s větším množstvím parkovacích závor a zařízením na rozpoznávání SPZ, a to včetně stavebních a instalačních prací.

Areál psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě je poměrně rozsáhlý a umožňuje rozdělení vjezdů pro klienty a zaměstnance. Celý objekt, přestože tedy dohromady spojený jednotným parkovacím systém, se skládá ze dvou menších částí.

Na hlavním vjezdu je umožněn vjezd krátkodobě parkujících i rezidentů. Na zákazníky čeká dvojice automatických závor moderního typu PARK-S, vjezdový a výjezdový terminál na klasické kartonové lístky s čárovým kódem, zařízení na čtení SPZ a opodál stojící automatická pokladna.

Na druhé straně boční vjezd je optimalizován pouze pro vjezd abonentů/rezidentů do nemocnice. Jeho součástí je zjednodušený terminál na čtečku RFID karet s možností zavolání na vrátnici, která může závoru otevřít např. v případě zapomenutí karty. I zde je nainstalovaný rozpoznávač registračních značek. 

Komplexní dodávka parkovacího systému včetně stavebních prací a informačního a navigačního systému v celém areálu nemocnice nám umožnila nasazení nejmodernějších řešení pro zpoplatnění parkovného i vjezd a výjezd zaměstnanců nemocnice se čtením RZ vozidel.

Konfigurace

  • 4x vjezdová/výjezdová závora PARK-S
  • 2x vjezdový terminál
  • 2x výjezdový terminál
  • 1x azutomatická pokladna
  • rozpoznávač registračních značek

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Rok realizace:2019
Město:Havlíčkův Brod
Kraj:Kraj Vysočina
Kategorie:Parkovací a vjezdové automatické závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Automatické a obslužné parkovací pokladny, Rozpoznávání registračních značek
Produkty:Automatická parkovací závora PARK-S, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, Automatická parkovací pokladna, ANPR rozpoznávač registračních značek
Samoobslužný parkovací systém AS Parking
Hlavní vjezd na nemocniční parkoviště pro klienty nemocnice – v popředí automatické závory, terminály, rozpoznávač SPZ a v pozadí automatická pokladna.
Parkovací systémy jsou moderním řešením dohledu na parkoviště
Díky kompletnímu zajištění parkovacího systému jsme byli schopni nainstalovat moderní technologie uzpůsobené k používání na několik let dopředu.
Detailní pohled na závoru a rozpoznávač SPZ
Vjezd a výjezd z parkoviště je urychlen právě díky čtečce registračních značek, která otevře závoru, jestliže rozpozná zaplacený parkovací lístek.
Bližší pohled na vjezd na parkoviště
Vjezd do areálu je umožněn po sejmutí lístku z vjezdového terminálu. Pro případ poruchy se dá přímo z automobilu zavolat správci parkoviště.
Boční vjezd na parkoviště pro zaměstnance
Boční vjezd do nemocnice je připravený pro předplatitele a rezidenty, kteří se na parkoviště dostanou po přiložení RFID karet k terminálu.
Detail na parkovací závoru od AS Parking
Perfektně a do detailů vyvedený výjezd z abonentní části nemocničního parkoviště, jehož průjezd je urychlen díky zařízení na rozpoznávání SPZ.
Parkovací terminál jako součást parkovacího systému
Zjednodušený parkovací terminál otevírající závoru, který funguje buď na zavolání z vrátnice, nebo po přiložení RFID kartičky.
Skříň automatické závory a vjezdový terminál AS Parking
Přestože lze skříně terminálu nebo automatické závory nabarvit na libovolnou barvu, nemocnice v Havlíčkově Brodě si ponechala klasickou šedo-oranžovou AS Parking.

Místo realizace