Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Parkovací systém se dvěma závorami před velkoobchodem

Parkoviště obchodního domu SIKO je kontrolováno automatickým parkovacím systémem AS Parking v základní konfiguraci se dvěma závorami, terminály a pokladnou.

Omezení na neplacenou dobu parkování implementuje na svá parkoviště čím dál více obchodních a nákupních center. Velkoobchodní dům s vybavením do koupelen a kuchyní SIKO na pražském Zličíně není výjimkou. Po dvou hodinách zdarma si za parkování v jejich areálů účtují nově za každou další započatou hodinu 100 Kč, přičemž o provoz systému se starají naše zařízení AS Parking.

Parkoviště před prodejnou je od roku 2022 kontrolováno automatickým parkovacím systémem v základní konfiguraci, což znamená, že obsahuje:

Závory PARK se řadí mezí nejběžnější a nejčastěji využívané závory AS Parking, které se vyznačují standardní délkou vhodnou pro naprostou většinu vjezdů, poskytují dostatečnou rychlost na méně i více vytížená parkoviště a umožňují propojení s libovolným přístupovým systémem, ať už se jedná o GSM moduly nebo jiná čtecí zařízení.

Tradičně vjezd a výjezd je zajištěn terminály s displeji a mechanismem na výdej parkovacích lístků. Ty pak mohou zaplatit přímo zákazníci obchodního domu SIKO u automatické pokladny – poplatek je automaticky vypočítán na základě času stráveného parkováním.

Ve snaze vyvarovat se srážkám vozidel, pěších a závor jsme řešení systému navrhli tak, aby nekřížilo nedaleký přechod a chodník před vjezdem na parkoviště. Díky tomu jsme maximálně eliminovali riziko střetu závory a člověka a z nich vzniklých zranění.

Konfigurace

  • 2x vjezdová závora PARK
  • 1x vjezdový terminál
  • 1x výjezdový terminál
  • 1x přístupový systém s RFID čtečkou

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:SIKO
Rok realizace:2022
Město:Praha
Kraj:Praha
Kategorie:Parkovací, vjezdové a automatické závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Automatické a obslužné parkovací pokladny, Přístupové systémy GSM
Produkty:Automatická parkovací závora PARK, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, Automatická parkovací pokladna, RFID čtečka dlouhého dosahu
Parkovací systém AS Parking
Základní konfigurace parkovacího systému AS Parking se dvěma závorami, vjezdovým a výjezdovým terminálem a automatickou pokladnou.
Vjezdové terminály stojící na středovém ostrůvku
Vjezd na parkoviště je dohlížen s pomocí vjezdového terminálu, vydávajícího klasické, papírové parkovací lístky .
Vjezdový terminál AS Parking
Pro zákazníky je vjezd umožněn po odebrání parkovacího lístku, pro zaměstnance zase po přiložení zaměstnanecké kartičky.
Detailní záběr na závoru PARK
Automatická závora PARK je založena na elektromechanickém pohonu, který zvládne zvednout rameno za 0,8 až 4 sekundy.
Výjezd z parkoviště s parkovacím systémem AS Parking
Výjezd z parkoviště není umožněn až do zaplacení poplatku za parkování u nedaleké automatické pokladny.

Místo realizace