Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Vjezdové závory na kryté i venkovní parkoviště u kanceláří

Zajistili jsme parkovací systém se čtyřmi automatickými závorami, vjezdovými terminály a přístupovým systémem pro uživatele kanceláří Brno Business Park.

S představiteli Brno Business Parku, komplexu mnoha kancelářských budov v těsné blízkosti centra jihomoravské metropole, jsme již v minulosti spolupracovali na přístupovém systému do areálu z několik speedgate turniketů. Letos jsme pro ně ještě navrhli a nainstalovali jim parkovací systém pro abonenty a klienty jejich kancelářských budov na jejich podzemní i vnější parkoviště.

Parkoviště jsou od sebe oddělená a přestože se nacházejí jen několik metrů od sebe, bylo potřeba celkem čtyř párů závor a terminálů – ke každému vjezdu a výjezdu po dvou závorách a terminálech.

Využili jsme standardní automatické závory PARK, které díky použitým technologiím řadíme mezi naši základní a velmi efektivní řadu. Jsou perfektně spolehlivé, disponují veškerou nutnou výbavou, jsou málo problémové a nedochází u nich k častým poškozením a také cenově vycházejí velmi dobře.

Závory jsou samozřejmě napojeny na přihlehlé vjezdové terminály, které závory řídí a umožňují je zvednout nebo spustit dolů.

Hlavní výhodou všech našich produktů je možnost jejich vzájemného propojení, čehož jsme využili i zde. K celému velmi jednoduchému parkovacímu systému jsme připojili přístupový systém založený na GSM modulu. Ten klientům umožňuje načíst zaměstnaneckou kartu u čtečky RFID karet nainstalované na terminále, příčemž ten již automaticky umožní pohodlný výjezd.

Konfigurace

  • 4x automatická závora PARK
  • 3x vjezdový terminál
  • přístupový systém se čtečkou RFID karet

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Brno Business Park
Rok realizace:2022
Město:Brno
Kraj:Jihomoravský kraj
Kategorie:Parkovací, vjezdové a automatické závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Přístupové systémy GSM
Produkty:Automatická parkovací závora PARK, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, GSM Moduly
Parkovací závory PARK
Vjezd do podzemního parkoviště je kontrolován automatickou závorou a vjezdovým terminálem AS Parking
Parkovací systém s několika závorami
Vjezd na venkovní parkoviště není rozdělen uprostřed, ale řídící jednotka stojí po stranách automatických závor
Vjezdové terminály AS Parking
Každá parkovací závora je propojena s terminálem a přístupovým systémem, který čte na RFID karty
Výjezd z parkoviště se závorami od AS Parking
Závory se po načtení zaměstnanecké karty, založené na RFID technologii, otevře a umožní pohodlný a příjemný výjezd z parkoviště

Místo realizace