Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Automatický parkovací systém pro hypermarket

Na míru přizpůsobený parkovací systém, který umožňuje návštěvníkům i abonentům obchodního centra a Hypermarketu Albert v Brně automatický vjezd na parkoviště.

Parkoviště jednoho z brněnských Hypermarketů Albert na ulici Vídeňská jsme osadili automatickým parkovacím systém AS Parking uzpůsobeným tak, aby umožňoval vjezd/výjezd z parkoviště a platbu za parkování na vícero místech.

Obchodní centrum počítalo se dvěma místy vjezdu, proto jsme ke každému z nich připojili jednu vjezdovou a jednu výjezdovou závoru a k nim odpovídající terminály na vydávání či skenování lístků. 

U východů z centra směřující k parkovištím byly nainstalovány automatické parkovací pokladny, u kterých zákazníci zaplatí poplatek za parkování jak kartou, tak i v hotovosti.

Taktéž byl u parkovacího systému byl zaveden abonentní systém. Předplatitelé za parkovací stání se na parkoviště dostávají jednoduchým, elegantním a pro všechny dostupným způsobem – pomocí prozvonění z klasického mobilního telefonu. To je možné díky nainstalovaným odpovídajícím GSM modulů. 

Konfigurace

  • 4x automatická parkovací závora
  • 2x vjezdový terminál
  • 2x výjezdový terminál
  • 2x automatická pokladna
  • Abonentní systém
  • Systém ovládání závor pomocí telefonu

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Albert Hypermarket
Rok realizace:2020
Město:Brno
Kraj:Jihomoravský kraj
Kategorie:Parkovací, vjezdové a automatické závory, Vjezdové a výjezdové parkovací terminály, Automatické a obslužné parkovací pokladny, Přístupové systémy GSM
Produkty:Automatická parkovací závora PARK-S, Vjezdový terminál / Výjezdový terminál, Automatická parkovací pokladna, GSM Moduly
Automatický parkovací systém AS Parking
Parkování na rozlehlém parkovišti obchodního centra vyřešil komplexní automatický parkovací systém od AS Parking.

Místo realizace