Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Úrazová nemocnice v Brně

13.05.2019
Na jaře 2019 byl modernizován parkovací systém pro návštěvníky a zaměstnance Úrazové nemocnice v Brně.

Byly doplněny závory s pokrokovým řešením mechaniky a s integrovaným semaforem a parkující mohou nově zaplatit na automatické pokladně i bankovní kartou.

Samoobslužný parkovací systém u vjezdu do nemocnice Detail terminálu napojeného na výjezdovou závorou

Poptávka / Zpráva