Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Poptávka / Zpráva

Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti

Vstupní turniket s terminálem na kontrolu vstupenek v areálu koupaliště vyřešil kontrolu vstupů zákazníků bez nutnosti zaměstnanců

Jednoduchou kontrolu lístků prodaných v okénku Koupaliště Luka nad Jihlavou umožňuje nově nainstalovaný vstupenkový systém skládající se z dvojitého vstupního turniketu Aster Duo s integrovaným terminálem na skenování vstupenek.

Tento typ otočného turniketu se hodí především do míst, kde je relativně málo prostoru. Přes svoji minimální konstrukci nabízí díky dvěma různým ramenům provoz ve dvou směrech, jeden pro vstup a druhý pro odchod. Díky tomu se přicházející i odcházející návštěvníci nemusejí křížit, čímž je zajištěna maximální plynulost provozu. Navíc pro větší názornost, kudy kdo má chodit, jsou na přední straně turniketu LED panely se zelenou šipkou a červeným křížkem.

Přístupový systém je doplněn o vstupní a výstupní terminál se čtečkou, který skenuje čárové kódy zakoupených lístků a povoluje zákazníkům vstup do areálu, aniž by byla potřeba další kontrola zaměstnance koupaliště.

Produkty použité pro tuto realizaci

Další

Pro:Koupaliště Luka nad Jihlavou
Rok realizace:2021
Město:Luka nad Jihlavou
Kraj:Kraj Vysočina
Kategorie:Vstupenkové terminály, Tripody turnikety
Produkty:Vstupní / výstupní terminál, Turniket tripod Aster Duo
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti
Dvojitý turniket na kontrolu vstupenek na koupališti

Místo realizace