Logo AS Parking - Parkovací systémy, vstupenkové systémy

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Všechny vjezdy a výjezdy v areálu psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě byly osazeny závorami pro zpoplatnění parkování a kontrolu průjezdu abonentů.

Komplexní dodávka parkovacího systému včetně stavebních prací a informačního a navigačního systému v celém areálu nemocnice nám umožnila nasazení nejmodernějších řešení pro zpoplatnění parkovného i vjezd a výjezd zaměstnanců nemocnice se čtením RZ vozidel.

Na hlavním vjezdu je umožněn vjezd krátkodobě parkujících i rezidentů, boční vjezd je optimalizován pouze pro vjezd abonentů/rezidentů do nemocnice.

Město: Havlíčkův Brod
Realizace: 11 / 2019

Poptávka / Zpráva